Privacyverklaring Glasatelier Corine Deddens

Bescherming persoonsgegeven

Glasatelier Corine Deddens neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om . Bezoekt u onze website www.glasateliercorinededdens.nl, dan gaat u akkoord met ons privacy beleid.

Uw gegevens zullen nimmer worden verkocht en/of verstrekt aan derden. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Vanzelfsprekend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Glasatelier Corine Deddens kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Glasatelier Corine Deddens. Glasatelier Corine Deddens verzamelt zo min mogelijk informatie over uw gebruik op de website. Soms is het toch nodig, wanneer u bijvoorbeeld het contactformulier gebruikt. U gegevens worden zorgvuldig behandeld en Glasatelier Corine Deddens zorgt ervoor dat u privacy gewaarborgd blijft.

Glasatelier Corine Deddens verwerkt alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsnaam/kvk nummer
 • IP-adres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Glasatelier Corine Deddens deze gegevens nodig heeft

Glasatelier Corine Deddens verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Glasatelier Corine Deddens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht van diensten door Glasatelier Corine Deddens.

U voor-, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, KvK nummer, BTW nummer die u invult bij een contactformulier of bij het aangaan of aanvragen van een offerte, overeenkomst van diensten van Glasatelier Corine Deddens worden gebruikt om een offerte, overeenkomst te kunnen maken en/of te antwoorden op een contactaanvraag.

Uw voor-, achternaam en e-mail adres gebruiken wij voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven.Wij doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben bij het inschrijven voor een nieuwsbrief op de website of wanneer u een product/dienst heeft gekocht. Voor mijn nieuwsbrieven maak ik gebruik van laposta, lees hier hun privacyverklaring.

Wij gebruiken IP-adressen om te analyseren hoe vaak de website www.glasateliercorinededdens.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics.
Tevens gebruiken wij IP-adressen om onze website www.glasateliercorinededdens.nl veilig en bereikbaar te houden. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd

Hoe lang bewaard Glasatelier Corine Deddens de gegevens ?

Glasatelier Corine Deddens bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor u gegevens worden verzameld. U gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Wij slaan de gegevens op in onze mail programma en boekhouding, daar wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens minimaal zeven jaar te bewaren.

Doordat u een product/dienst bij Glasatelier Corine Deddens koopt, sluiten we samen een overeenkomst. Om het product/dienst te kunnen leveren zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken.

Indien wij u persoonsgegevens verwerken zonder één van bovengenoemde richtlijnen, dan zullen wij u een e-mail sturen om toestemming te vragen om zo te voldoen aan de Wet AVG.

Jouw gegevens op www.glasateliercorinededdens.nl

Wanneer u geen e-mail meer van ons wilt ontvangen als u een contactformulier hebt ingevuld of een product/dienst heeft gekocht, kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door contact met ons op te nemen.

U e-mail adres wordt direct uit ons bestand verwijderd en wordt niet bewaard.

U persoonsgegevens worden opgeslagen binnen onze WordPress website via de servers van Vimexx. Meer informatie over het privacybeleid van Vimexx vindt u hier

Delen met anderen

Glasatelier Corine Deddens verstrekt u persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Glasatelier Corine Deddens maakt gebruik van Google Analytics.Dit is een analytisch script met geringe inbreuk op de privacy. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van u computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt (statistieken van unieke bezoekers, sessies, campagne-data) en rapporten over de website aan Glasatelier Corine Deddens te kunnen verstrekken. Het ID(een willekeurig gegenereerd identificatienummer) koppelen zij dus niet aan andere gegevens die zij van jou hebben. Voor meer informatie over de verwerkingen van Google, verwijst Glasatelier Corine Deddens naar het privacybeleid van Google.

ReCaptcha

Glasatelier Corine Deddens maakt gebruik van reCAPTCHA (een service van google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Voor meer informatie verwijst Glasatelier Corine Deddens naar het privacybeleid van Google.

Links naar andere sites

Onze internetpagina’s bevatten soms links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites.

Facebook & Instagram

 • Glasatelier Corine Deddens heeft een facebook pagina waar u lid van kunt worden of posts kunt liken. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wilt u meer weten omtrent wat Facebook doet met uw persoonsgegevens en welke zij met deze code verwerken, lees dan de privacyverklaring van Facebook
 • Glasatelier Corine Deddens heeft ook een Instagram account. Wilt u meer weten omtrent wat Instagram doet met u persoonsgegevens ? lees dan de privacyverklaring van Instagram

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag ons altijd vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt ons verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar info@glasateliercorinededdens.nl
Glasatelier Corine Deddens zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken , op uw verzoek reageren.

Gegevensbeveiliging

Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Tevens versleutelen wij het verkeer tussen jouw computer en onze server d.m.v. een SSL certificaat.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Glasatelier Corine Deddens verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Glasatelier Corine Deddens op via info@glasateliercorinededdens.nl

Contact

https://www.glasateliercorinededdens.nl is een website van Glasatelier Corine Deddens. Glasatelier Corine Deddens is als volgt te bereiken :

 • Adres : Stationsweg 27a, 9671 AM Winschoten
 • KvK : 67943233
 • Telefoon: 06-37345271
 • E-mailadres: info@glasateliercorinededdens.nl

Ga voor meer informatie naar de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 2 : 28-10-2018